tr008

İTHALAT – BİYOGÜVENLİK MEVZUATI

Bilindiği üzere 04-25/10/2019 tarihli güncel Biyogüvenlik Mevzuatı Uygulama Talimatının 4.4.6 maddesinde ‘’İthalatçı tarafından sunulan analiz raporlarında analizi yapılan parametreler (GDO Tarama Analizi P35S,tNOS,pFMV vb,gibi promotor,Terminatör’’ ve p35S,tNOS,pFMV v.b. Promotor/Terminator içeren/içermeyen GD tipleriDahil)tespit edilen GD tipleri ve miktarları ile analiz metotları da yer almaktadır.Analiz raporları ‘’GDO Analiz Stratejisi Uygulama Talimatı’ da dikkate alınarak değerlendirilir.şeklinde güncellenmiştir.

İl Müdürlüğüne sunulacak analiz raporlarının da yurtiçindeki uygulamaya parelel olarak GDO Analiz Stratejisi Uygulama Talimatı uygun olması gerektiği kararı alınmıştır.

GDO Tarama Analizi p35S,tNOS,pFMV v.b.gibi Promotor,Terminatör analizlerinin negatif tespit edilmesi akabinde ,’’ p35S,tNOS,pFMV v.b.gibi Promotor/Terminatör içeren içermeyen GD tipleri dahil’’  analizlerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

D tiplerinin güncellemelerinin takibi: GGBS Mevzuatlar Bölümünde yer alan GDO ANALİZ STRATEJİSİ Uygulama çerçevesinde ,GDO analizlerinde Yetkili Laboratuarlar sekmesinde yer almaktadır.