Sarman gümrük müşavirliği

Duyurular

Duyurular

MEDOS – Islak İmza

İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden AB’ye üye ülkelere ihracatta elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi üzerine mutabakata varıldığı dolayısıyla, MEDOS üzerinden düzenlenen söz konusu belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

Daha Fazla
Duyurular

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali Yükümlülük

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük uygulamalarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte yer alan 18/06/2020 tarihli ve E.1660664 sayılı yazıda özetle,
Muhtelif yatırımcılar tarafından, ilgili gümrük idarelerine

Daha Fazla
Duyurular

İthalat – Biyogüvenlik Mevzuatı

Bilindiği üzere 04-25/10/2019 tarihli güncel Biyogüvenlik Mevzuatı Uygulama Talimatının 4.4.6 maddesinde ‘’İthalatçı tarafından sunulan analiz raporlarında analizi yapılan parametreler (GDO Tarama Analizi P35S,tNOS,pFMV vb,gibi promotor,Terminatör’’ ve p35S,tNOS,pFMV v.b. Promotor/Terminator içeren/içermeyen GD tipleriDahil)tespit edilen GD tipleri ve miktarları ile analiz metotları da yer almaktadır.Analiz raporları

Daha Fazla