tr013

MEDOS – Islak İmza

İLGİ: 24.04.2020 tarih ve 54002636 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden AB’ye üye ülkelere ihracatta elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi üzerine mutabakata varıldığı dolayısıyla, MEDOS üzerinden düzenlenen söz konusu belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

Ülkemizin AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusununda 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı hususu Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce ilgili ülkelere bildirilmiş olup söz konusu belgelerin gümrük vizesi kutusu da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacaktır.